Perspectiefnota 2018-2022

Uitwerking coalitieakkoord

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Vastgoedmanager

-55

-55

-55

-55

Duurzaamheid

-50

-100

-100

-100

-100

Vrijetijds economie

-30

-30

-30

-30

Participatie en nieuwe doelgroepen

-150

-150

-150

Landgoederen (vitaal platteland)

-45

-45

-45

-45

Online dienstverlening

-88

-88

-88

-88

Ombudsfunctie

-10

-10

-10

-10

Organisatie en bedrijfsvoering

-500

-450

-450

-450

Sociaal domein na evaluatie

Renteconsequenties weerstandsreserve

-23

-23

-23

-23

Glasvezel

-60

Integraal veiligheidsbeleid

-35

-35

-35

Groenonderhoud

-150

-350

Groenstructuurplan

-75

-75

-75

-75

Implementatie omgevingswet

-50

-100

-100

-100

Onderhoud wegen

-750

-750

Cofinanciering

-250

Plan verbeteren doelmatigheid burgerzaken

-50

Resultaat

-110

-2.176

-2.261

-1.161

-1.161