Perspectiefnota 2018-2022

Wijziging bestaand beleid

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Formatieuitbreiding wethouder

-70

-93

-93

-93

-93

Meicirculaire

243

-226

-125

60

-17

Leerlingenvervoer

-75

-180

-180

-180

-180

Resultaat

98

-499

-398

-213

-290