Perspectiefnota 2018-2022

Financiële consequenties

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

1.890

1.902

1.927

1.907

1.907

Baten

134

78

13

Saldo van baten en lasten

-1.756

-1.824

-1.914

-1.907

-1.907

Lasten

3.332

2.877

3.329

3.372

3.332

Baten

238

64

1.695

151

133

Saldo van baten en lasten

-3.094

-2.813

-1.634

-3.221

-3.199

Lasten

2.144

2.051

2.045

2.009

2.004

Baten

176

174

174

140

138

Saldo van baten en lasten

-1.969

-1.877

-1.871

-1.869

-1.866

Lasten

824

928

928

928

928

Baten

Saldo van baten en lasten

-824

-928

-928

-928

-928

Lasten

2.831

2.952

2.887

2.886

2.885

Baten

6

6

6

6

6

Saldo van baten en lasten

-2.826

-2.946

-2.881

-2.880

-2.879

Lasten

583

533

533

495

495

Baten

35

Saldo van baten en lasten

-548

-533

-533

-495

-495

Lasten

321

310

151

151

151

Baten

183

178

20

20

20

Saldo van baten en lasten

-139

-132

-131

-131

-131

Lasten

11.926

11.553

11.800

11.748

11.702

Baten

772

501

1.908

316

297

Saldo van baten en lasten

-11.154

-11.053

-9.893

-11.432

-11.406

Lasten

1.354

1.452

-1.378

-1.297

-1.291

Baten

1.009

923

71

Saldo van baten en lasten

-345

-529

1.449

1.297

1.291

Lasten

8.615

8.613

8.613

8.613

8.613

Baten

Saldo van baten en lasten

-8.615

-8.613

-8.613

-8.613

-8.613

Lasten

9.505

10.877

10.333

10.349

10.365

Baten

992

992

746

746

746

Saldo van baten en lasten

-8.513

-9.885

-9.587

-9.603

-9.619

Lasten

15.041

14.283

14.117

13.829

13.544

Baten

9.291

8.522

8.317

8.065

7.846

Saldo van baten en lasten

-5.750

-5.760

-5.800

-5.763

-5.698

Lasten

34.515

35.225

31.685

31.494

31.231

Baten

11.293

10.438

9.135

8.811

8.592

Saldo van baten en lasten

-23.222

-24.787

-22.551

-22.682

-22.639

Lasten

46.441

46.778

43.485

43.242

42.934

Baten

12.065

10.939

11.042

9.128

8.889

Saldo van baten en lasten

-34.376

-35.839

-32.443

-34.114

-34.045

Lasten

1.883

1.245

265

265

265

Baten

1.340

1.117

137

137

137

Saldo van baten en lasten

-543

-128

-128

-128

-128

Lasten

193

193

193

193

193

Baten

Saldo van baten en lasten

-193

-193

-193

-193

-193

Lasten

220

220

220

220

220

Baten

21

21

21

21

21

Saldo van baten en lasten

-199

-199

-199

-199

-199

Lasten

1.390

1.440

1.490

1.490

1.490

Baten

482

482

482

482

482

Saldo van baten en lasten

-909

-959

-1.009

-1.009

-1.009

Lasten

511

503

492

486

481

Baten

89

86

85

83

82

Saldo van baten en lasten

-422

-416

-407

-403

-400

Lasten

63

108

108

108

108

Baten

Saldo van baten en lasten

-63

-108

-108

-108

-108

Lasten

4.261

3.710

2.769

2.762

2.758

Baten

1.931

1.706

725

723

721

Saldo van baten en lasten

-2.330

-2.003

-2.044

-2.040

-2.037

Lasten

50

40

40

40

40

Baten

Saldo van baten en lasten

-50

-40

-40

-40

-40

Lasten

230

302

305

281

281

Baten

Saldo van baten en lasten

-230

-302

-305

-281

-281

Lasten

32

7

7

7

7

Baten

Saldo van baten en lasten

-32

-7

-7

-7

-7

Lasten

312

349

352

328

328

Baten

Saldo van baten en lasten

-312

-349

-352

-328

-328

Lasten

374

237

237

237

237

Baten

113

36

36

36

36

Saldo van baten en lasten

-262

-201

-201

-201

-200

Lasten

151

166

181

181

181

Baten

Saldo van baten en lasten

-151

-166

-181

-181

-181

Lasten

442

454

399

354

354

Baten

20

20

20

Saldo van baten en lasten

-422

-434

-379

-354

-354

Lasten

968

858

818

773

771

Baten

133

56

56

36

36

Saldo van baten en lasten

-835

-802

-762

-737

-735

Lasten

3.561

3.063

2.748

2.727

2.747

Baten

4.344

3.843

3.540

3.488

3.498

Saldo van baten en lasten

783

781

792

761

751

Lasten

3.462

3.580

3.572

3.571

3.572

Baten

4.303

4.419

4.409

4.407

4.406

Saldo van baten en lasten

841

839

837

836

834

Lasten

2.182

2.431

2.495

2.141

2.139

Baten

279

280

279

279

279

Saldo van baten en lasten

-1.902

-2.152

-2.216

-1.863

-1.861

Lasten

3.397

3.363

3.362

2.608

2.605

Baten

778

42

42

42

42

Saldo van baten en lasten

-2.618

-3.321

-3.320

-2.566

-2.563

Lasten

151

151

151

151

151

Baten

32

39

42

27

35

Saldo van baten en lasten

-120

-111

-109

-124

-116

Lasten

12.752

12.587

12.328

11.199

11.215

Baten

9.736

8.623

8.312

8.244

8.260

Saldo van baten en lasten

-3.016

-3.964

-4.016

-2.956

-2.955

Lasten

18.293

17.504

16.267

15.063

15.072

Baten

11.800

10.386

9.093

9.003

9.018

Saldo van baten en lasten

-6.493

-7.118

-7.174

-6.060

-6.055

Lasten

1.040

984

921

921

919

Baten

515

535

467

467

467

Saldo van baten en lasten

-525

-450

-454

-454

-452

Lasten

77

57

57

57

57

Baten

Saldo van baten en lasten

-77

-57

-57

-57

-57

Lasten

11.394

10.563

10.545

10.551

10.513

Baten

408

104

142

143

106

Saldo van baten en lasten

-10.985

-10.459

-10.403

-10.408

-10.407

Lasten

547

562

596

583

573

Baten

17

17

17

17

Saldo van baten en lasten

-547

-545

-579

-566

-555

Lasten

187

187

187

187

187

Baten

Saldo van baten en lasten

-187

-187

-187

-187

-187

Lasten

1.816

1.276

1.275

1.275

1.275

Baten

Saldo van baten en lasten

-1.816

-1.276

-1.275

-1.275

-1.275

Lasten

15.060

13.629

13.580

13.573

13.523

Baten

924

655

626

627

590

Saldo van baten en lasten

-14.136

-12.974

-12.954

-12.946

-12.933

Lasten

15.060

13.629

13.580

13.573

13.523

Baten

924

655

626

627

590

Saldo van baten en lasten

-14.136

-12.974

-12.954

-12.946

-12.933

Lasten

99

165

165

165

165

Baten

Saldo van baten en lasten

-99

-165

-165

-165

-165

Lasten

99

165

165

165

165

Baten

Saldo van baten en lasten

-99

-165

-165

-165

-165

Lasten

Baten

45.827

47.996

46.916

48.031

49.130

Saldo van baten en lasten

45.827

47.996

46.916

48.031

49.130

Lasten

707

707

707

707

707

Baten

7.111

7.565

7.565

7.565

7.565

Saldo van baten en lasten

6.405

6.859

6.859

6.859

6.859

Lasten

1.478

1.330

3.105

2.601

3.393

Baten

3.929

2.271

2.141

1.352

1.334

Saldo van baten en lasten

2.451

940

-964

-1.250

-2.059

Lasten

2.185

2.037

3.812

3.308

4.100

Baten

56.868

57.832

56.623

56.948

58.030

Saldo van baten en lasten

54.682

55.795

52.811

53.640

53.930

Lasten

2.284

2.202

3.977

3.473

4.265

Baten

56.868

57.832

56.623

56.948

58.030

Saldo van baten en lasten

54.584

55.630

52.646

53.475

53.765

Lasten

82.078

80.114

77.310

75.351

75.794

Baten

81.656

79.812

77.385

75.706

76.526

Saldo van baten en lasten

-422

-302

75

354

732