Perspectiefnota 2018-2022

02 Omgeving

Financiën

Bedragen x € 1.000
Programma 02 Omgeving
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Totale lasten
18.293
17.504
16.267
15.063
15.072
Totale baten
11.800
10.386
9.093
9.003
9.018