Perspectiefnota 2018-2022

03 Organisatie

Financiën

Bedragen x € 1.000
Programma 03 Organisatie
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Totale lasten
15.060
13.629
13.580
13.573
13.523
Totale baten
924
655
626
627
590